การบริหารงานของรัฐบาลเป็นไงครับ
รายการ คะแนนโหวต รายการ คะแนนโหวต
ดีมาก 2936 พอใช้ได้ 2636
ไม่ได้เรื่อง 2649
ThaiOzOnline.com Thank you for voting.