การบริหารงานของรัฐบาลเป็นไงครับ
รายการ คะแนนโหวต รายการ คะแนนโหวต
ดีมาก 3179 พอใช้ได้ 2715
ไม่ได้เรื่อง 2722
ThaiOzOnline.com Thank you for voting.