การบริหารงานของรัฐบาลเป็นไงครับ
รายการ คะแนนโหวต รายการ คะแนนโหวต
ดีมาก 2893 พอใช้ได้ 2595
ไม่ได้เรื่อง 2611
ThaiOzOnline.com Thank you for voting.